ispaša

Koja je najeftinija stočna hrana

Sveža, zelena hrana za ishranu stoke može se dobiti sa pašnjaka, prirodnih ili sejanih livada. Predstavlja relativno jeftinu stočnu hranu a može se koristiti za ispašu stoke, sa...