jabuke

Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća

Zašto dolazi do gorkih pega

Gorke pege predstavljaju fiziološku bolest, koja nastaje u voćnjaku ali se njeni simptomi najčešće ispoljavaju kasnije tokom perioda čuvanja. Ova se bolest manifestuje okruglastim, tamnozelenim

Opširnije »
Ilustracija; rezidba, foto: Branko Tanasković

Korisni principi u rezidbi jabuke

Rezidbu jabuke u rodu trebalo bi obavljati na osnovu morfoloških osobina rodnih grančica,  intenziteta vegetativnog porasta, ali i prema količini i stanja rodnih pupoljaka. Generalno,

Opširnije »
Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Sve mora da ima certifikat

Stupila je na snagu Uredba Evropske unije o zaštiti od biljnih štetočina kojom je propisano da je za unos živih biljaka na teritoriju EU neophodan

Opširnije »
Ilustracija: Zasad jabuka Delta Agrar vocnjak intezivno druga godina

Evo voćnjaka za primer

U Srbiji je u 2018. godini proizvedeno rekrodnih 460.000 tona jabuka, a proizvodnja  u čelarevskom voćnjaku Delta agrara predstavlja oko deset odsto te količine. Digitalnim

Opširnije »
Ilustracija: voćarak, foto: Svetlana Kovačević

Koje su najbolje podloge za jabuku

Jabuci stoji na raspolaganju veći broj podloga kojima se bujnost stabla uspešno kontroliše. U intenzivnoj proizvodnji jabuke za dobijanje sadnica koriste se isključivo vegetativne podloge

Opširnije »
Ilustracija: jabuke, foto: Domaćinska kuća

Šta če biti sa Budimkom

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Srbije oglasila je drugu prodaju javnim nadmetanjem fabrike Budimka iz Požege u stečaju po početnoj ceni od 392,7 miliona dinara.

Opširnije »