jednorodne

Koji su prosečni prinosi maline

Po količini i vrednosti proizvoda malina je najvažnija jagodasta voćka u našoj zemlji. U svetu se godišnje proizvede 500-600 hiljada tona na oko 100 hiljada hektara. Preračunato po...