junad

Stočarstvo

09/07/2019.

Tov junadi silažom

Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru...Stočarstvo

03/05/2019.

Nove rase za isplativiji tov junadi

U selima Šumadije domaćini uzgajaju uglavnom krave simentalske rase. One su poznate po odličnoj mlečnosti. Ipak, stručnjaci savetuju zamenu rase kada je reč o korišćenju goveđeg mesa. Stočarstvo...Stočarstvo

25/12/2018.

Od čega zavisi kvalitet mesa

Pojam „dobrobit životinja“ uključen je u zakonsku legislativu Evropske unije i naše zemlje i značajan je za sve strukture društva od farmera do potrošača. Kako su potrošači po...


Čime hraniti junad u završnoj fazi

Ova faza traje od 300 kg pa do težine 500-550 kg. Završna faza može se obaviti na pašnjaku, ili u staji, ili kombinovano. Završni tov na pašnjaku obavlja...