koze

Ilustracija:Sa sajma poljoprivrede, foto: Svetlana Kovačević

Zašto treba gajiti koze

Često se koze porede s drugim vrstama domaćih životinja, ne samo po izgledu i ponašanju nego i po efikasnosti u određenoj proizvodnji, najviše po proizvodnji

Opširnije »
Ilustracija: farma koza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Koze traze ovakvu ishranu

Koza je preživar i hrani se iskučivo grubom voluminoznom hranom. Pravilnom i dovoljnom ishranom može se značajno istaći genetski potencijal životinje,  kao i nivo njihove

Opširnije »
Ilustracija, fotografija koze preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: svklimkin

Obrada papaka kod koza

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus, koja izaziva propadanje tkiva između papaka. Simptomi bolesti

Opširnije »
Ilustracija: koze, foto: Domaćinska kuća

Kako hraniti koze

U organizaciji ishrane i celokupne proizvodnje koza od velikog je značaja tehnološki postupak, koji predviđa redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza.

Opširnije »