koze

Stočarstvo

16/07/2019.

Zašto je dobro piti kozje mleko

Postoje dokazi da je koza bila prva životinja koju je čovek koristio za dobijanje mleka. Mleko koza je visokovredna namirnica koja je po sastavu slična kravljem mleku, ali...


Stočarstvo

28/06/2019.

Zašto treba gajiti koze

Često se koze porede s drugim vrstama domaćih životinja, ne samo po izgledu i ponašanju nego i po efikasnosti u određenoj proizvodnji, najviše po proizvodnji mesa i mleka....Stočarstvo

07/05/2019.

Koze traze ovakvu ishranu

Koza je preživar i hrani se iskučivo grubom voluminoznom hranom. Pravilnom i dovoljnom ishranom može se značajno istaći genetski potencijal životinje,  kao i nivo njihove proizvodnje. U odnosu...


Stočarstvo

03/05/2019.

Saveti za efikasnu mužu koza

Sve veći broj farmi koza u našim krajevima i vaše interesovanje za savete stručnjaka,  inspirisali su nas da vam damo nekoliko korisnih saveta u vezi sa mužom koza....


Agro vesti

07/03/2019.

Sta se dešava sa srpskim stočarstvom

Kada je reč o stočarskoj proizvodnji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je na početku 2019. godine zabeleženo dramatično brojčano stanje. Član Odbora za selo Srpske...


Stočarstvo

19/02/2019.

Obrada papaka kod koza

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus, koja izaziva propadanje tkiva između papaka. Simptomi bolesti su crvenilo kože...Stočarstvo

23/01/2019.

Kako hraniti koze

U organizaciji ishrane i celokupne proizvodnje koza od velikog je značaja tehnološki postupak, koji predviđa redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja Prvo...