krečenje

Zašto je važna higijena krava

Higijena i čišćenje štale je jedan od prvih i osnovnih parametara koji utiče na kvalitet i higijensku ispravnost sirovog kravljeg mleka. Mehaničko čišćenje štale vršiti

Opširnije »