krompir

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

Kada se vadi krompir

Obično je septembar period kada se  pristupa vađenju krompira, izuzev nekih ranih sorti i semenskog krompira. Takođe, razlike postoje i kod dužine vegetacionog perioda sorte,i

Opširnije »
Ilustracija: krompir, foto: pixabay, autor: iilona

Kaka je vreme za vađenje krompira

Vađenje krompira u našim agro-ekološkim uslovima najčešće se obavlja kraj avgusta – početak septembra. Na cimi se ispoljava gubljenje intezivne zelene boje, listovi dobijaju svetlo

Opširnije »