Mleko

Ilustracija: Mleko granice, foto: Domaćinska kuća

Kako do kvalitetnog mleka

Sadržaj mlečne masti je jedan od najvažnijih faktora u proizvodnji mleka, pošto od nje zavisi cena mleka. Sadržaj mlečne masti zavisi od rase, nasledne osnove,faze

Opširnije »
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Šta ako se pojavi krv u mleku

Neposredno posle telenja, često se kod krava i junica javlja krvavo mleko koje nastaje zbog propustljivosti krvnih kapilara u vimenu (haemorrhagia per diasepin). Kod ovakvih

Opširnije »
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Čime se hrane telad po rođenju

Odmah po rođenju novorođene životinje treba da popiju prvo mleko (kolostrum), što je fiziološki veoma važno za održavanje života (belančevine, vitamini, globulini, minerali, makroelementi).  Sekrecija

Opširnije »