opadanje plodova

Ilustracija: breskve, foto: pixabay

Prirodno opadanje plodova

Voćna stabla skoro svih vrsta voćaka obilno formiraju cvetove u optimalnim uslovima njihovog razvoja. Međutim, od ukupnog broja samo mali broj cvetova razvija se u

Opširnije »
Ilustracija: Šljiva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Zašto opadaju plodovi

Opadanje plodova tokom zametanja i kasnije tokom razvoja kod jabučastih i koštičavih voćaka je normalna pojava. Kada se javi u ranoj fazi, opadanje može biti

Opširnije »
Ilustracija: jabuke na grani

Zašto opadaju plodovi

Junsko otpadanje plodova je primarno vezano za oplodnju, a faktori spoljne sredine, suša i ishrana samo pospešuju ovu pojavu. Najviše otpadaju plodovi sa nerazvijenim semenkama ili sa malim brojem

Opširnije »