optimalno vreme setve

Ilustracija: Uljana repica, foto: Domaćinska kuća

Šta sejati u narednom periodu

Poljoprivrednici, posebno ratari i  stočari su u vremenskom tesnacu sa setvom lucerke, crvene deteline i uljane repice, a malo im je preostalo vremena za početak

Opširnije »