oranje

Ilustracija: oranje, foto. Domaćinska kuća

Zašto je bolje zimsko oranje

Prednosti zimskog oranja ogledaju se u stvaranju bolje strukture zemljišta (mrvičasata) usled dejstva mrazeva. U zemljištu se akumulira veća količina zemljišne vlage jer u ovom

Opširnije »

Šta je plužni đon

 Kako uraditi osnovnu obradu na malim površinama,  baštama koje su i najzastupljenije u proizvodnji povrća . Nekada, davno, je to bila preporuka da se radi

Opširnije »
Ilustracija. Oranje, foto: poljoinfo.rs

Kada je vreme za oranje

Pod fizičkom zrelošću zemljišta za obradu podrazumeva se stanje zemljišta pri kome se ono najlakše obrađuje, mrvi i raspada uz najmanji otpor oruđima za obradu.

Opširnije »
Ilustracija. Oranje, foto: poljoinfo.rs

Ovo morate znati

Osnovna obrada zemljišta je osnovna operacija i, jedna od najvažnijih operacija na početku proizvodnje za većinu ratarskih kultura. Sa njom se vrši aktiviranje orničnog sloja

Opširnije »