organska materija

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: Domaćinska kuća

Koliko je bitan humus

Na osnovu humusne teorije svi usevi se dele u dve grupe: na biljke koje zemljište obogaćuju i one koje ga osiromašuju u humusu. Ova podela

Opširnije »