osnovna obrada

Ilustracija. Oranje, foto: poljoinfo.rs

Ovo morate znati

Osnovna obrada zemljišta je osnovna operacija i, jedna od najvažnijih operacija na početku proizvodnje za većinu ratarskih kultura. Sa njom se vrši aktiviranje orničnog sloja

Opširnije »