otkos

Ilustracija: sudanska trava. foto: pixabay

Veoma dobra krmna biljka

Sudanska trava je vredna krmna biljka,  odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara, konja i svinja,

Opširnije »

Kako se pravilno kosi lucerka

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao

Opširnije »