podizanje vinograda

Ilustracija: Mlad vinograd stona sorte

Podizanje vinograda

Najpovoljnija ekspozicija terena za vinograd su blage kosine okrenute prema jugu i jugozapadu. Jugoistočni položaji mogu se koristiti u povoljnijim klimatskim uslovima, a severni samo

Opširnije »