sadnja luka

Ilustracija: mladi crni luk, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kada je vreme za sadnju crnog luka

Benefiti jesenje setve i sadnje su višestruki, a kao dva najznačajnija izdvajaju se konzumiranje svežih plodova u rano proleće i ekonomski efekat koji ovakav način proizvodnje obezbeđuje. Trebalo bi znati da

Opširnije »