štale

Ilustracija: Goveda u štali, foto: Domaćinska kuća

Kako zaštititi štale od glodara

Velika količina hrane za životinje, ostaci hrane u pogodnim uslovima, odnosno pri optimalnoj temperaturi, i vlažnosti u objektima kao i proizvedeni stajnjak, idealni su uslovi

Opširnije »

Zašto je važna higijena krava

Higijena i čišćenje štale je jedan od prvih i osnovnih parametara koji utiče na kvalitet i higijensku ispravnost sirovog kravljeg mleka. Mehaničko čišćenje štale vršiti

Opširnije »