Štetočina Lycorma delicatula

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Evo pretnje vinovoj lozi

Štetočina Lycorma delicatula je nova pretnja za vinovu lozu, kao i za jabuku, šljivu, krušku, ali i ukrasno i šumsko drveće. Ovaj insekt je poreklom

Opširnije »