stočarstvo

Ilustracija: patke i pačici, foto: pixabay

Kako gajiti patke

U našoj zemlji proizvodnja pačjeg mesa je slična guščijem – oko 250 g po stanovniku godišnje. Mi jednostavno nemamo naviku da jedemo meso ovih životinja

Opširnije »
Ilustracija: farma ovaca, foto: Domaćinska kuća

GREŠKE U ISHRANI OVACA

Ishrana ovaca neizbalansiranim obrocima dovodi do različitih poremećaja u organizmu ove kategorije ovaca koji mogu imati nesagledive negativne posledice, kako po zdravlje i kondiciju grla,

Opširnije »
Ilustracija: izložba stoke, foto: G.Đ.

Šta je uslov za dobre junice

Prvo osemenjavanje: Uzrast i telesna masa priplodnih junica pri prvom osemenjavanju imaju uticaja u daljem gajenju, plodnosti i prozvodnje. Pri suviše ranim osemenjavanju mogu se

Opširnije »

Pravilno hlađenje mleka

Mleko pri dobijanju ima temperaturu tela životinje oko 37°C. Prelazak mikroorganizama u mleko pri dobijanju se ne može sprečiti, a mleko je vrlo pogodna sredina

Opširnije »