sudanska trava

Ilustracija: sudanska trava. foto: pixabay

Veoma dobra krmna biljka

Sudanska trava je vredna krmna biljka,  odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara, konja i svinja,

Opširnije »
Ilustracija: sudanska trava. foto: https://upload.wikimedia.org

Kako gajiti sudansku travu

Sudanska trava je jednogodišnja biljka, vrlo slična morfološki sa krmnim sirkom. Ima veoma moćan korenov sistem i dobro podnosi sušne periode. U osnovi stabla razvija

Opširnije »
Ilustracija: sudanska trava. foto: http://www.poljoprivredni-forum.com/

Kako se gaji sudanska trava

Sudanska trava odlikuje se visokim prinosom krme dobrog kvaliteta. Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina. Monokulturu treba izbegavati, jer iscrpljuje zemljište pa

Opširnije »