suncokretova sačma

Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Koliko je dobra suncokretova sačma

Najveće uštede u proizvodnji stočne hrane se dobijaju korišćenjem visokoproteinskih suncokretovih sačmi. Kod tovnih pilića se sa visokoproteinskom suncokretovom sačmom zamenjuje 20-25% proteinskih hraniva na bazi

Opširnije »