suzbijanje korova

Ilustracija: kukuruz, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuča

Čime suzbiti korove u kukuruzu

Jedna od najznačajnijih mera u tehnologiji gajenja kukuruza je suzbijanje korova. U usevu kukuruza zastupljeno je oko 150 korovskih vrsta. Najzastupljenije korovske vrste u usevu

Opširnije »

Čime suzbiti korove u lucerištu

Problem zakorovljenosti u zasnovanoj lucerki se najbolje rešava zimskim prskanjem lucerišta, jer herbicidi predviđeni za tu namenu deluju i preko zemljišta štiteći usev lucerke u

Opširnije »