zaštita bilja

Ilustracija: zasad šljive

Koje preparate koristiti u precvetavanju

Najznačajni štetni organizmi koji napadaju šljivu su: Monilioze (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), plamenjača šljive (Polystigma rubrum), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lista šljive (Stigmina carpophila),

Opširnije »
Ilustracija. zasad šljive, foto: Svetlana Kovačević

Kako protiv rutave bube

Na teritoriji koju pokriva PSSS Negotin koštičave vočne vrste zavisno od lokaliteta nalaze se u fazi „belih balona“do faze puno cvetanje. Prilikom obilaska voćnjaka uočeno

Opširnije »
Ilustracija: voćnjak zimi, foto: Svetlana Kovačević

Prednosti bakarnih preparata

Bakar je jedan od najrasprostranjenijih kontaktnih i preventivnih fungicida i baktericida koji na patogene deluje višestruko i nespecifično. Bakar oslobađa Cu2+ jone koji prodire u

Opširnije »