Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ko najviše kupuje srpsku šljivu

Zna li se cena maline

Srpska suva šljiva iz zadruge „Suva šljiva Živković“

Šta kažu stručnjaci o rezidbi

Knjiga Aleksandra Leposavića: Savremena proizvodnja maline

Pregled štetočina u zasadima tokom zimskog perioda

Ukras i hrana

Kako posađenim a nerodnim kruškama vratiti rodnost

SISTEM GAJENJA ŠLJIVE

Mere za produžavanje faze mirovanja kod voća