Zaštita bilja

Višnja, knjaževački kraj, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Kako protiv smeđe truleži plodova

Primena pomotehničkih mera-prilikom rezidbe otvoriti krošnju da se poveća provetravanje i prodor sunčeve svetlosti,to smanjuje period vlaženja u krošnjama i omogućava bolju pokrivenost fungicidima prilikom

Opširnije »
Ilustracija: paprika u plastenicima,foto: Domaćinska kuća

Prednosti folijarne ishrane

Poslednjih godina procesi usvajanja hraniva folijarnom ishranom se detaljno proučavaju da bi se utvrdilo u kojoj je meri moguće zadovoljiti potrebe biljaka nanošenjem hranljivih elemenata

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Čime zaštititi vinovu lozu

Prognozirano nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za infekciju tkiva vinove loze prouzrokovačem crne pegavosti (Phomopsis viticola). Preporuka je sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre

Opširnije »
Ilustracija: luk na okućnici, foto: Domaćinska kuća

Kako protiv minirajuće muve

Lukova minirajuća muva je štetočina kod koje štete pravi larva koja se hrani između lisnih drški, uglavnom biljnim tkivom, bušeći u njemu karakteristične hodnike –

Opširnije »
Ilustracija: kukuruz, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuča

Čime suzbiti korove u kukuruzu

Jedna od najznačajnijih mera u tehnologiji gajenja kukuruza je suzbijanje korova. U usevu kukuruza zastupljeno je oko 150 korovskih vrsta. Najzastupljenije korovske vrste u usevu

Opširnije »
Ilustracija: kruške, foto: Svetlana Kovačević

Čime protiv kruškine buve

Trenutno se u zasadima registruje dominantno prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), kao i pojava neskeletiranog imaga prve letnje generacije ove

Opširnije »