Zaštita bilja

Koja je ulaznica za dobar posao

Miloš Milošević, diplomirani inženjer zaštite bilja i prehrambene tehnologije, sa svoje dve diplome i stečenim znanjem, posvećeno radi na vrlo važnim ciljevima, a to je

Opširnije »
Višnja, knjaževački kraj, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Kako protiv smeđe truleži plodova

Primena pomotehničkih mera-prilikom rezidbe otvoriti krošnju da se poveća provetravanje i prodor sunčeve svetlosti,to smanjuje period vlaženja u krošnjama i omogućava bolju pokrivenost fungicidima prilikom

Opširnije »
Ilustracija: paprika u plastenicima,foto: Domaćinska kuća

Prednosti folijarne ishrane

Poslednjih godina procesi usvajanja hraniva folijarnom ishranom se detaljno proučavaju da bi se utvrdilo u kojoj je meri moguće zadovoljiti potrebe biljaka nanošenjem hranljivih elemenata

Opširnije »