Sorta za visoko kvalitetna bela vina

Ilustracija: Vinograd u Valjevu, foto: Dejan Davidović
Ilustracija: Vinograd u Valjevu, foto: Dejan Davidović

Morava je naša domaća sorta vinove loze stvorena na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Institutu za vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima.

Nastala je tzv. Interspecies hibridizacijom u cilju stvaranja kvalitetnih sorti sa otpornošću na pojedine patogene. Iz ovog programa Interspecies hibridizacijom u Sremskim Karlovcima je stvoreno nekoliko sorata stonih i vinskih, koje se mogu gajiti sa redukovanom zaštitom. Ove sorte su manje ili više otporne na plamenjaču, pepelnicu i botritis i kao takve mogu se gajiti u konceptu organske proizvodnje.
Autori Morave su prof.dr. Petar Cindrić, prof.dr. Nada Korać, prof.dr. Vlada Kovač. Nastala je ukrštanjem domaćeg genotipa visoko otpornog na gljivične bolesti i niske temperature SK 86-2/293 X  rajnski rizling. Za sortu je priznata 2003 godine kada je u Valjevskom kraju posađeno 2,5 hektara vinograda sa ovom sortom.

Ilustracija: Sorta grožđa Morava, foto: Agromedia
Ilustracija: Sorta grožđa Morava, foto: Agromedia

Umerene je bujnosti. Grozd  je rastresit, bobice okrugle, zelene sočne. Vegetaciju započinje ranije od rajnskog rizlinga a grožđe sazreva približno istovremeno sa njim u trećoj epohi. Rodnost oscilira po godinama od skromne do vrlo visoke i kreće se od 10 do 18 tona po hektaru. Nakuplja od 19 do 21 % šećera,  uz visok sadržaj kiseline u širi od 8 do 11 grama po litru. Vino je vrhunkog kvaliteta,  sa karakterističnim mirisom koji podseća na sovinjon. Sorta je vrlo otporna na sivu trulež i plamenjaču,  a srednje osetljiva na pepelnicu. Sa nekoliko tretmana sumporom,  ova sorta se može uspešno gajiti u organskoj proizvodnji grožđa. U uslovima Valjevskog vinogorja 2012. godine kada su se temperature spuštale do  – 27 stepeni nije bilo izmrzavanja. 

Preporučujemo je za dalje gajenje i širenje kao sortu za visoko kvalitetna bela vina.

Morava po rečima Jovana Milinkovića, savedavca iz Poljoprivredne stručne službe Valjevo, odlično uspeva u njihovom kraju.