Šta uraditi ako je vinograd oštećen

Zimski mrazevi najčešće oštećuju okca ,a prolećni mlade lastare. Kao posledica izmrzavanja u oba slučaja javlja se poremećaj odnosa korena i nadzemnih organa.

Ako su od mraza uništena sva zimska okca onda se rezidba izvodi u glavu, a uspostavljanje ravnoteže se obezbeđuje na bazi izrastanja lastara iz spavajućih okaca. Broj lastara iz ovakvih pupoljaka nije dovoljan pa se obavlja njihovo zakidanje kako bi se razvio veći broj zaperaka.

Ako je došlo do izmrzavanja lastara usled poznih prolećnih mrazeva, da bi uspostavili napred pomenutu ravnotežu odnosa podzemnih i nadzemnih organa vinove loze, primenjujemo sledeće mere: kada su sasvim mladi lastari oštećeni mrazom mnogo oni se uklanjaju ,a nove lastare dobijamo iz spavajućih okaca; ako su lastarima samo vrhovi oštećeni mrazom vršimo samo prekraćivanje lastara i izazivamo jače razvijanje zaperaka. Svakako će prinos u takvoj godini biti znatno umanjen bez obzira na mere koje preduzmemo.Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali vinograd i u narednoj godini imali zadovoljavajući rod.