Kako niske temperature utiču na jabuku

Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Pored ekstremno, par godina u nazad, visokih temperatura u periodu vegetacije, kod jabuke smo svedoci niskih temeperatura u vreme cvetanja ove voćne vrste. Ova oštećenja,  a sa njima i štete su generalno veće u uslovima kontinentalne klime. To je takođe i posledica šarolikog sortimenta jabuke, 

Kada govorimo o  nastanka oštećenja od niskih temperatura kod jabuke, misli se  o dejstvu ranih prolećnih i ranih jesenjih mrazeva kao i o ekstremno niskim zimskim,  koje su u vrednostima ispod -20 stepeni. Karakteristično je da su oštećenja od niskih zimskih temperatura veća početkom i krajem zime nego u srednjem periodu a to se javlja kao posledica stanja organske materije u biljnim organima. Takođe, dužina trajanja ekstremno niskih temperatura, stepen izloženosti vetru u tom periodu, su veoma bitni činioci koji utiču na veličinu oštećenja. Može se još reći da su najosetljiviji organi cvet na početku vegetacije. Sve ove nepovoljnosti se normalno reflektuju na prinos ne samo u narednoj proizvodnoj godini već mogu biti i na višegodišnjem nivou koji predstavlja, pored ljubavi prema ovoj biljnoj vrsti, osnovnu poentu bavljenja ovom proizvodnjom.

Da bi se ovo sve izbeglo pored određivana najbolje lokacije za sadnju u smislu nadmorske visine, ekspozicije, pravaca redova i zemljišnih uslova treba posebnu pažnju obratiti na agrotehničke i pomotehničke mere koje primenjujemo. Preko ovih mera koje obuhvataju pravilnu ishranu (ne unositi preveliku količinu azotnih đubriva jer produžavamo vegetaciju), optimalno opterećenje rodom, navodnjavanje, obradu zemljišta. Sve ove mere dovešće do bolje otpornosti na niske temperature a samim tim i do smanjenja rizika bavljenja ovom proizvodnjom.

Povezano

Iz ove kategorije