Bespovratna pomoć za mlade poljoprivrednike

Ilustracija: Sa imanja Superiora, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuča
Ilustracija: Sa imanja Superiora, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuča

Bespovratna pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku stoke, materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti, građevinskog materijala za poljoprivredne objekte.

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 21-40 godina koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za poljoprivredu. Da imaju prebivalište i registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji opštine Prijepolje na sebe ili na člana zajedničkog domaćinstva i da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla. Da nisu zaposleni u opštinskoj upravi Prijepolja, (odbornici, članovi opštinskog veća, radnici opštinske uprave) i da nisu koristili donacije po istom osnovu u prethodnim godinama.

Prioritet pri odabiru imaju domaćinstva kojima je poljoprivreda primarni izvor prihoda i lica bez stalnog zaposlenja ili sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva.

Prijave za konkurs, kao i sve dodatne informacije mogu se preuzeti u kancelariji br. 28 u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj opštine Prijepolje, kao i na sajtu www.divac.com ili www.prijepolje.rs. Konkurs u okviru projekta “Divac poljoprivredni fondovi u Prijepolju” je otvoren od 12. aprila do 3. maja.

Povezano