Ilustracija: Predavači na Saboru sa Miroslvom Nikolićem, foto: Svetlana Kovačevć

Ilustracija: Predavači na Saboru sa Miroslvom Nikolićem, foto: Svetlana Kovačevć

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.