Zašto poljoprivrednici veruju u ,,Dunav osiguranje”, procenite sami

Ilustracija: mladi poljoprivrednici na Radionici, foto: Dunav osiguranje
Ilustracija: mladi poljoprivrednici na Radionici, foto: Dunav osiguranje

Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS,  organizovalo je u Sekuriču, kod Rekovca,  radionicu pod nazivom ,, PREDUZETNIŠTVO U AGROBIZNISU”,  u saradnji sa Uduruženjem mladih poljoprivrednika Srbije, kompanijom DUNAV OSIGURANJE,  a uz podršku resornog Ministarstva. Udruženje ovaj projekat sprovodi više od 10 godina. Do sada je na njemu uzelo učešće preko 10.000 učesnika širom Srbije. Akcenat u 2019. godini biće na mladim poljoprivrednicma,  kažu nam u AGROPRESS-u.

Značajan broj okupljenih poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava na gazdinstvu “Minić“,  pokazuju da kod meštana ovog kraja postoji potreba za informisanjem iz oblasti osiguranja, a predstavnici Glavne filijale Jagodina “Dunav osiguranja“ predstavili su ponudu te kompanije na polju osiguranja useva, plodova i životinja, kao i imovine.

Ads code goes here
Ilustarcija: Predstavnici Dunav osiguranja, foto: Dunav Osiguranje
Ilustarcija: Predstavnici Dunav osiguranja, foto: Dunav Osiguranje, Agropress

 

“U želji da budemo pravi poslovni partneri poljoprivrednicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, nastojali smo da prilikom formiranja ponude u obzir uzmemo specifičnosti te delatnosti”, rekao je Igor Gajić, direktor Glavne filijale osiguranja Jagodina. Iz ponude usluga Kompanije “Dunav osiguranje“ za osiguranike u Pomoravskom okrugu izdvajaju se osiguranje useva i plodova – ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i naročito povrtarskih kultura,  čija je proizvodnja dominantna na tom poslovnom području. Gajić je rekao da se godišnja premija osiguranja za ratarske kulture, u zavisnosti od vrste kulture i prosečnog prinosa po hektaru, kreće od 1.434 dinara za hektar kukuruza do 1.837 dinara za hektar pšenice.

 

 

 

Ilustracija: farma ovaca Sekurilu, foto: Dunav Osiguranje
Ilustracija: farma ovaca Sekuriču, foto: Dunav Osiguranje, Agropress

Što se tiče osiguranja voćarskih kultura, on je izdvojio ponudu za osiguranje šljiva s premijom od 19.646 dinara po hektaru, te osiguranje jabuka i lubenica s premijom od 39.293 dinara po hektaru.

Broj osiguranih poljoprivrednih površina se iz godine u godinu povećava, a tome doprinosi i činjenica da Ministarstvo poljoprivrede svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u tekućoj godini zaključila osiguranje i isplatila ga u celosti vrši povraćaj premije osiguranja životinja, useva i plodova u iznosu od 40 procenata, rekao je Gajić. Govoreći o osiguranju imovine na radionici u Sekuriču, direktor Glavne filijale ukazao je na značaj te vrste osiguravajućeg pokrića.

“Posle vremenskih nepogoda koje se dešavaju u poslednje vreme, poseban značaj dobilo je osiguranje imovine, tačnije stambenih objekata i stvari domaćinstava u njima, kao i poljoprivrednih građevinskih objekata, mehanizacije i zaliha proizvoda“, naveo je Gajić. Tokom vremenskih nepogoda koje su se dogodile nedavno, hiljade hektara zasada i više stotina građevinskih objekata u Pomoravskom okrugu i u Levačkom kraju našlo se pod vodom, zbog čega se povećalo i interesovanje za osiguranjem od tih rizika. Da bi zadovoljila potrebu potencijalnih osiguranika.

Kompanija “Dunav osiguranje“ kreirala je novu uslugu za osiguranje imovine fizičkih lica, popularno nazvanu “čuvar kuće“. “Kupovinom te polise za osiguranje građevinskih objekata i stvari u njima seoska domaćinstva mogu zaštititi svoju imovinu na najpovoljniji način do sada, uz izuzetno pristupačne cene. Za prosečno domaćinstvo sa uključenim rizikom od poplave mesečna premija iznosi oko 500 dinara“, rekao je Gajić. On je naveo da su radionice poput ove  koju je organizovalo Udruženje mladih poljoprivrednih proizvođača, dobar primer svima onima koji žele da ostanu na selu i bave se poljoprivredom budući da je primetan veliki odliv stanovništva iz sela.

Istakao je da je važno to što se svake godine povećava broj osiguranika i površina koje se osiguravaju i da je zabeležen rast od dvadesetak procenata godišnje, ali dodaje da je to i daje nedovoljno.

“Cilj ”Dunav osiguranja” je da u direktnim kontaktima s meštanima objasnimo značaj osiguranja jer kako se bude povećavao broj onih koji osiguravaju. odnosno osiguranih površina, doći će do smanjenje premije, što je od velike koristi za proizvođače”, rekao je Gajić. Zbog učestalih vremenskih nepogoda u poslednje vreme, u Pomoravskom kraju prijavljeno je 230 šteta, od čega u Levačkom kraju kod 70 osiguranika. Stručni timovi su na terenu i trenutno procenjuju štetu. Prvi čovek GFO Jagodina,  naglasio je i da stručni timovi Kompanije u direktnom kontaktu nastoje da pomognu osiguraniku u izboru predmeta osiguranja, kao i rizika koji ih ugrožavaju i za koje treba ugovoriti osiguravajuće pokriće, te o načinima osiguranja i visini premije osiguranja koje treba platiti. Prema njegovim rečima, posebna prednost Kompanije “Dunav osiguranje“ jeste u tome je što svaka filijala ima stručne timove za procenu i likvidaciju šteta koji u najkraćem roku izlaze na mesto štete i utvrđuju njen obim i visinu, a finansijski kapaciteti i likvidnost Kompanije “Dunav osiguranje“ omogućavaju isplatu odštete u najkraćim rokovima, što je od izuzetne važnosti za osiguranike.

Mladen Minić, vlasnik Gazdinstva Minić i predsednik Udruzenja „Mladih poljoprivrednika Srbije“ korisnik je subvencija za mlade, ima farmu ovaca i bavi se proizvodnjom kupine. Proizvodnju, ali i životinje već četvrtu godinu zaredom osigurava kod “Dunav osiguranja“. U planu ima proširenje proizvodnje i preporučuje svima da osiguraju svoj trud od šteta i nepogoda. Ideja da pokrene Udruženje mladih javila se, kaže, zbog želje da pomogne onima koji žele da ostanu u zemlji i bave se poljoprivredom da dobiju odgovarajuće savete, sve potrebne informacije, apliciraju za sredstva… Kako je objasnio, ideja je da se struka, odnosno mladi i obrazovani povežu s poljoprivrednicima, kao i s donosicima odluka.

 

Nastojimo takođe da našim članovima stavimo do znanja da je osiguranje mera koja je neophodna i nužna,  i predstavlja osnovu dobre proizvodnje“, rekao je Minić. Kako kaže, svoj trud i rad osigurava već četiri godine i iskustva su mu kada je imao štetu u kupinjaku od grada i uginuće ovaca, u pogledu saradnje s “Dunav osiguranjem” pozitivna.

“Stručna ekipa je brzo izašla na teren, brzo procenila štetu, a takođe je brzo i isplaćena”, kazao je Minić. Žarko Bulatović, koji ima farmu ovaca i bikova u Despotovcu, takođe je svoj objekat, životinje i mehanizaciju osigurao kod “Dunav osiguranja”. Takođe kaže da je zadovoljan i da je naplatio štetu kada se desila povreda ekstremiteta kod bika. Došli su, procenili štetu, isplaćena mi je cela suma osiguranja, a država vratila 40 odsto ukupne sume, ispričao je ovaj mladi poljoprivrednik. Naredne godine želi da osigura i useve, tačnije površine pod kukuruzom, ali i da kupi još grla koje će takođe osigurati od bolesti i uginuća.

Ana Dinić iz Jagodine, koja je članica Udruženja mladih poljoprivednika Srbije, kaže da je cilj da se mladi poljoprivrednici podstaknu u radu, kao i da ostanu na selu. Ana je praktično spona između stručnih saradnika koji su završili fakultete i poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom,  u pružanju pomoći u vidu saveta, odgovora na brojna pitanja, ali i na proširenju proizvodnje.