Kako suzbiti patogene

Ilustracija: Skladištenje jabuka, foto: S,K.
Ilustracija: Skladištenje jabuka, foto: S,K.

Jedna od mogućnosti izbora dezinficijensa za suzbijanje patogenih organizama preporučuju se sredstva na bazi aktivnog kiseonika ili hlora. Na bazi aktivnog kiseonika preporučuje se vodonik peroksid u koncentraciji 2,5 do 3% i karencom 4,0 do 24,0 sati (što zavisi od temperature i relativne vlage) u objektu i robi.

Takvu robu treba podrgnuti tretmanu sušenja sa suvim vazduhom na temperaturi 42 °C, ali nikada i nikako preko 50 °C. Za primenu aktivnog kiseonika i hlora neophodno je između ostalog regulisati da se vrši nanošenje sredstva tako da na tretiranu robu pada kapljica a ne izmaglica. U protivnom iz izmaglice će ispariti (pobeći) kiseonik, a kod hlora pod uticajem svetlosti razgraditi molekul, i sredstvo neće imati željeni efekat.

Takođe, jedna od mogućnosti izbora sredstva za suzbijanje insekata i grinja preporučuje se PH3 gas sa aktivnom materijom na
bazi magnezijum fosfida i karencom 120 do 336 sati, što zavisi od temperature i relativne vlažnosti u objektu za izvođenje mera suzbijanja insekata i pregljeva. Tako primenjen pH3 gas obezbeđuje da tretirana roba dolazi u kontakt samo sa čistim gasom bez njegovog nosača i materija od toksikološkog značaja. Te materije osataju u aplikativnoj ambalaži koja se prilikom otpreme robe sakuplja i odstranjuje van daljih tokova sa robom. Čist PH3 gas ne jedini se sa organskim materijama, kao što su belančevine, masnoće i ugljeni hidrati, tako da je proizvod u potpunosti bezbedan za upotrebu bez da sadrži tragove aktivne supstance ili njenog nosača primenjenih kroz navedenu ambalažu.