Koja je voda najbolja za zalivanje

Ilustracija: sistem za navodnjavanje. foto: Svetlana Kovačević

Kada su u pitanju fizička svojstva vode za navodnjavanje tu se pre svega misli na temperaturu. Niske temperature vode nepovoljno utiču na rast i razvoj biljaka, naročito onih koje vole toplotu. Nepovoljan uticaj preterano hladne vode se ogleda u usporavanju i privremenom zaustavljanju rasta biljaka i pojavi žute boje lišće. Ovakvo stanje traje sve dok se zemljište ponovo ne zagreje. Ovaj uticaj, čak i ako je kratkotrajan, negativno se odražava na prinos. Hladna voda rashlađuje zemljište, smanjuje mikrobiološku aktivnost, manji je sadržaj elemenata u pristupačnom obliku, a njihovo usvajanje slabije. Optimalna temperatura vode za navodnjavanje je oko 27 stepeni, a minimalna, koju čak i najosetljivije biljke podnose bez oštećenja od 19 do 20 stepeni.

Količina vode, vreme i način navodnjavanja u najvećoj meri zavisi od vrste biljke koja se gaji, faze razvoja i mikroklime. Biljka u početnim fazama rasta zahteva manje količine vode jer je ima manju lisnu površinu. Sa porastom biljaka raste i potreba za vodom u skladu sa osobinama biljne vrste i uslovima za razvoj. Svaka vrsta zahteva poseban tretman, ali neki univerzalni recept je obilno i ređe zalivanje.

Ads code goes here

I da se vratimo na početak priče. Koja voda je najbolja? Ona koja zadovoljava propisane parametre i pruža optimalne uslove za rast i razvoj biljnih kultura koje se uzgajaju.