Zašto je bitna zelena rezidba leske

Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević

Primena orezivanja kao pomološke mere jedan je od osnovnih faktora pravilnog rasta i razvoja lešnika, a samim tim i većeg prinosa ploda. Zelenom rezidbom lešniku se ne nanose veće rane na mestu reza, značajno se doprinosi stvaranju povoljnog mikroklimata unutar krošnje/žbuna.

Obavlja se na bujnim voćkama ili bujnim rodnim granama. Ovom rezidbom se odstranjuje nekorisno lišće na delovima krošnje,uklanjaju se izdanci koji imaju položaj vodopija ili rastu prema unutrašnjosti i uzvrhove primarnih i sekundarnih grana.

Osnovni cilj zelene rezidbe je osvetljavanje i provetravanje krošnje radi boljeg diferenciranja cvetnih pupoljaka.U zavisnosti od klimatskih uslova i stadijuma razvoja lešnika, sa zelenom rezidbom može se početi u maju, neposredno nakon kretanja vegetacije i s pojavom prvih letorasta, pri čemu se suvišni i po položaju neodgovarajući letorasti u startu odstranjuju. Drugu zelenu rezidbu treba ponoviti krajem juna i početkom jula, jer u tom periodu dolazi do diferencijacije cvetnih pupoljaka za narednu vegetacionu sezonu.

Ilustracija: Zasad leske
Ilustracija: Zasad leske, foto: Svetlana Kovačević

Rezidbom ne bi trebalo ukloniti više od 30 odsto zelene mase sa stabala, jer odstranjivanjem veće količine lisne mase može doći do smanjene mogućnosti normalnog odvijanja procesa fotosinteze, a samim tim i slabije ishrane plodova, kao i do stvaranja sunčanih opekotina na plodovima.Pri obavljanju zelene rezidbe može se prema potrebi obaviti i povijanje letorasta u cilju pravilnog formiranja krune i poboljšavanja osunčanosti i diferenciranja cvetnih pupoljaka.

Pravilno obrazovanje krune postiže se odgovarajućim rasporedom grana, njihovim povijanjem, kao i merama rezidbe. Povijanje je pravilno usmeravanje jednogodišnjih izdanaka. Rezidbom se izbacuju letorasti sa oštrim uglom grananja, a ostavljaju se letorasti koji imaju povoljan položaj i ugao grananja veći od 45 stepeni.

Povećanjem ugla grananja smanjuje se bujnost, ali se ubrzava početak rodnosti. Grane koje imaju vertikalan položaj razvijaju popoljke bliže vrhu, a donji pupoljci ostaju neaktivni. Dovođenjem grane u što horizontalniji položaj razvija se više pupoljaka pri osnovi, a mladari su približno iste bujnosti.Prilikom povijanja grana treba povesti računa o tome da se grane nikako ne smeju povijati lučno, jer tako se slabi njihov porast, a na mestu povijanja izražena je pojava vodopija, što prouzrokuje nepravilno formiranje krošnje. Najbolje je savijati mlade grane dok one još nisu odrvenele. Razvođenje jednogodišnjih izdanaka ima za cilj bolje i brže formiranje cvetnih pupoljaka i smanjenje lomljenja grana u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti.

Pri rezidbi leske pažnju treba obratiti na cvetne pupoljke koji se formiraju na periferiji i vrhovima krune, jer su to najbolje osvetljeni delovi. Ženski cvetovi leske diferenciraju se u julu i avgustu. Redovnom i umerenom rezidbom postiže se bolja oplodnja, veći prinos i kvalitet plodova.