Organska proizvodnja u Srbiji

Ilustracija: organska hrana, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: organska hrana, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Poslednjih godina sve veća je potražnja za organskim proizvodima.
Osnovni principi organske poljoprivrede:
• Organska proizvodnja se zasniva na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija
• Ne mogu se koristiti materije hemijsko-sintetičkog porekla, osim u slučajevima utvrđenih zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima
• Ne mogu se koristiti genetički modifikovani organizmi niti njihovi derivati
Ciljevi organske proizvodnje:
• Dobijanje proizvoda sa potvrđenom procedurom proizvodnje
• Unapređenje zdravlja i produktivnosti uzajamno zavisnih zajednica života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi
• Zaštita prirodnih resursa od zagađenja
• Dugoročno povećavanje i održavanje plodnosti zemljišta
• Očuvanje biodiverziteta (prirodne raznovrsnosti).
Organska proizvodnja kontinentalnog voća u svetu odvija se na preko 250.000 ha

 

Zemlje najveći proizvođači organskog voća su: Italija, Turska, SAD, Francuska, Španija, Poljska i Nemačka. Preko 50% organski proizvedene jabuke potiče iz Italije, a promet organskog voća u nekim zemljama dostiže 4 do 5% ukupnog prometa voća .Program organske proizvodnje je veoma blizak tradicionalnom načinu proizvodnje po inputima, ali postoje i značajne razlike pre svega u sistemu kontrole procesa. Samo proizvod kontrolisan i sertifikovan od strane ovlašćene kontrolne organizacije može se staviti u promet sa oznakom »organski proizvod« .

 

Preduslovi za zasnivanje proizvodnje:
• Okolina zasada
• Organizacija i tehnologija gajenja u zasadu
• Faktori tehničke i marketinške podrške (skladištenje, hladnjača, transport, prodaja)
• Tehnička i stručna podrška: radna snaga, oprema i mehanizacija, stručna-savetodavna služba
Svi navedeni elementi su neophodni za uspešno gajenje voća metodama organske proizvodnje .

Srbija ima oko 600.000 hektara koji se brzo mogu prilagoditi za organsku poljoprivrednu proizvodnju, a sada imamo samo 0,5 odsto površina pod organskim zasadom, a to je oko 15.000 hektara. Srbija, za razliku od država u okruženju, ima mnogo zemljišta koje nije kontaminirano i može se za kratko vreme prevesti za organsku proizvodnju. Organska proizvodnja hrane sprovodi se u 120 zemalja, na 31 milion hektara.