organska proizvodnja

Ilustracija: organska hrana, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Organska proizvodnja u Srbiji

Poslednjih godina sve veća je potražnja za organskim proizvodima. Osnovni principi organske poljoprivrede: • Organska proizvodnja se zasniva na prirodnim procesima i upotrebi organskih i

Opširnije »
Ilustracija: zasad jabuke, foto: https://www.pinterest.com

Prihrana u organskoj poljoprivredi

Prilikom zasnivanja zasada jabuke neophodno je birati terene sa što kvalitetnijim zemljištem, naročito kad je u pitanju organska proizvodnja. Đubrenje na zalihu (meliorativno đubrenje) obavlja

Opširnije »