Ovo trebate znati pre podizanja voćnjaka

Ilustracija: sadnja voćaka, foto: Radoslav Cvetković
Ilustracija: sadnja voćaka, foto: Radoslav Cvetković

Nakon krčenja šume ili starog voćnjaka dobro je 3 do 5 godina gajiti ratarske kulture, a voćke valja saditi kada u zemljištu istrune sve staro korenje.

Sve voćke zahtevaju duboka, prozračna i plodna zemljišta. Kod pripreme zemljišta treba ispuniti nekoliko važnih uslova:

  • da se zemljište rigoluje na što veću dubinu 60-100 cm,
  • da se u zemljište unesu zalihe fosfora i kalijuma,
  • da se u celini dobije što dublji sloj za nesmetani razvoj korena.

Za intenzivni voćnjak treba izvršiti prihranjivanje cele površine.

Pripremu zemljišta za jesenju sadnju treba uraditi do kraja avgusta, a za prolećnu sadnju do kraja decembra.

Meliorativno đubrenje je unošenje veštačkih đubriva u sve slojeve zemljišta s ciljem da se u zemljištu osiguraju zalihe fosfora i kalijuma. Ti elementi se sporo kreću u zemljištu pa je njihovo dodavanje neophodno baš prilikom rigolovanja, jer je tada jedina mogućnost da se đubriva unesu u dublje slojeve.