Učiti i raditi to je dobitna kombinacija

Ilustracija: Sa radionica, foto: Tanjug
Ilustracija: Sa radionica, foto: Tanjug

Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS,  uz podršku Kompanije „Dunav osiguranje“ organizovalo je radionicu za mlade poljoprivrednike u Poljoprivrednoj školi u Futogu, gde su učenici i njihovi drugovi sa sela,  imali priliku da čuju više o mogućnostima i značaju osiguranja u poljoprivredi.

Učenik četvrtog razreda Poljoprivredne škole u Futogu, Cvijetin Sekulić, kaže da mu je kao mogućem budućem vlasniku poljoprivrednog gazdinstva i kao učeniku koji se školuje da radi u ovoj oblasti, izuzetno značajno što je prisustvovao ovoj radionici.

Ilustracija: Sa radionica, foto: Tanjug
Ilustracija: Sa radionice, foto: Tanjug

„Ovo predavanje je bilo jako zanimljivo i poučno i svako bi trebalo da svoje gazdinstvo osigura,  stočarstvo,  vinogradarstvo,  voćarstvo ratarstvo i povrtarstvo, jer je to jako bitno. Ako klimatske promene unište useve, a niste ih osigurali, onda nećete ništa dobiti. Ako osigurate, onda ste bezbrižni s te strane“, navodi Cvijetin.

Koordinator za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u kompaniji Dunav osiguranje,  Miodrag Mladenović,  ističe da mu je veoma drago što je razgovarao sa učenicima Poljoprirvedne škole, jer su mogli iz prve ruke da čuju zašto je osiguranje u poljoprirvedi važno.

„Drago nam je da smo danas ovde i razgovaramo sa učenicima, potencijalnim budućim nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, mladim stručnjacima, mogućim rukovodiocima velikih kompleksa i mladim ljudima koji će u našu poljoprivredu uneti nove tehnologije. Ono što sam im poručio,  jeste da svi znamo da postoje agrotehničke mere, a ja bih tu ubrojao i osiguranje, kao agrotehničku meru protiv vremenskih nepogoda“, rekao je Mladenović.

Osnovna svrha osiguranja u poljoprivredi je, kako dodaje, nadoknada izgubljenog roda usled osiguranih vremenskih nepogoda.

„Mi se trudimo da taj iznos nadoknade bude realan, a realan iznos i pravovremena isplata je najbolji vid naše reklame kod osiguranja useva, plodova i životinja“, kaže Mladenović.

Ovo je projekat, koji Dunav osiguranje, devetu godinu za redom zajednički organizuje sa Udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, čiji je osnovni cilj da se učenici i mladi proizvođači edukuju,  kako da na ekonomičan način ostavare korist od poslovanja u poljoprirvednoj delatnosti, objašnjava Goran Đaković, predsednik Agropresa.

„Želimo da im objasnimo koliko je važno osiguranje u poljoprivredi“, navodi Đaković i dodaje da je Vlada Srbije prepoznala značaj mladih poljoprivrednika kroz programe podsticaja, gde oni mogu da ostvare  milion i po dinara subvenicije već samim tim što su osnovali poljoprivredno gazdinstvo i žive na selu.

Napominje da je budućnost poljoprirvede u digitalizaciji.

„Želimo i u tom smislu da napredujemo, i mi i kompanija „Dunav osiguranje“. Omogućićemo da bez odlaska u filijalu „Dunav osiguranja“ ili u ministarstvo poljoprivrednici mogu da apliciraju za svoje subvencije“, kaže Đaković. On je inače naglasio da se uspešno može studirati i raditi u poljorpivredi i biti u korak sa svetom,  ali za to je potrebno stalno usavršavati svoja znanja, pratiti trendove i odlaziti u svet,  kako bi videli šta drugi rade i naučiti od njih pa primenti na svoj način u sopstvenim proizvodnim zasadima ili štalama,  pojašnjava Đaković,  koji u Šumadiji ima proizvodnju ranih jagoda na otvorenom i u plastenici ma.

Direktor Poljoprivredne škole u Futogu Dušan Gagić,  naglašava da je to najveća poljoprivredna škola u Srbiji sa 34 odeljenja i 800 đaka. Pored teorijske  nastave, razvijena je praktična nastava, a škola ima i svoje imanje.

„Na ekonomiji se bavimo biljnom i stočarskom proizvodnjom. Od biljne najzastupljenija je ratarska, najviše pšenica, kukuruz, stočni grašak, povrtarska – proizvodnja kupusa, krompira, luka, kao i staklenička proizvodnja“, kaže Gagić.

Dodaje da škola dugo godina sarađuje sa kompanijom „Dunav osiguranje“.

„Škola mora da razvije svest kod đaka da osiguranje nije trošak, već bitan faktor u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. I naše imanje je pretrpelo određene štete. Stručni tim iz ,, Dunav osiguranja“je na vreme došao, utvrdio štetu i na vreme je nadoknadio. Osim toga, ,,Dunav osiguranje“nam preko raznih donacija pomaže i osavremenjava nastavni proces u školi“, naveo je direktor škole Dušan Gagić.