Kako sačuvati šargarepu tokom zime

Ilustracija: šargarepa, foto: pixabay
Ilustracija: šargarepa, foto: pixabay

Šargarepa se vadi iz zemljišta za upotrebu u ishrani od momenta kada dostigne debljinu olovke, pa sve do kasne jeseni, zavisno od potrebe tržišta. Tehnološka zrelost nastupa kada najstariji listovi počinju fiziološki da odumiru. Ukoliko se šargarepa  ne izvadi u tehnološkoj zrelosti, moguća je pojava retrovegetacije (naročito ako nastupi kišovit period), pa dolazi do pojave novih listova. Novi listovi se razvijaju na račun rezervnih materija korena šargarepe, što dovodi do smanjenja nutitivne vrednosti, sposobnosti dužeg čuvanja i ukupnog prinosa.

Ubiranje šargarepe  na manjim parcelama moguće je obaviti ručno, a na velikim najčešće se obavlja mašinski.

Za tržište se pere i pakuje u vezice, gajbice ili mrežaste vreće. Za dalja tržišta, rana šargarepa  se pakuje sa lišćem, u veze težine oko 1 kg, kako bi se što bolje sačuvala svežina ploda.

Na velikim površinama šargarepa  se vadi kombajnima koji obično vade po dva reda. Kod jednofaznog vađenja, radni organi dižu koren zajedno sa zemljom, čupači rade na principu beskonačnih traka, hvataju lišće i čupaju koren. Lišće sa korena se reže, a koren se transportnim sistemom odlaže u boks palete drvene ili plastične.

Kod dvofaznog vađenja lisna masa se ukloni ili tarupira pa se vadilicom izvadi koren. Ovaj način praktikuje se za vreme suvog vremena i umerene  prosušenosti zemljišta kako bi koren ostao što čistiji.

Nakon vađenja, mrkva se u boks paletama otprema u hladnjače gde se skladišti pri temperaturi od 1ºC i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 97%.

Preko zime čuva se  u trapovima, u vlažnom pesku, koji se pokrivaju slamom i zemljom debljine desetak cm. Duž trapa i po vertikali, na svakih 1.5 – 2 m, mora da se osigura ventilacija, (šupljim keramičkim cevima ili drvenim letvama).

U zatvorenom prostoru, šargarepa  se čuva u sanducima sa mokrim peskom, tako poređana da se korenovi ne dodiruju. Za čuvanje preko zime ostavljaju se samo potpuno zdravi korenovi sa skraćenim liščem, blizu “glave ploda “.

Velika limena, plastična kanta ili bure, mogu da se ukopaju u zemlju, i pune šargarepa  po sistemu red vlažnog peska, red korena. Na vrhu se poklopi, pokrije slamom i zemjom, i “trap “ otvara prema potrebi.

U hladnjačama oprana i prosušena šargarepa može da se čuva 4-6 meseci na temperaturi od 0 – 1°C, pri relativnoj vlažnosti vazduha oko 97 %.