Bez poreskih prijava

Ilustracija: Poreske olakšice
Ilustracija: Poreske olakšice

Obuka za lokalne poreske administracije za primenu unapređenog sistema za obračunavanje visine poreza na imovinu, prenos apsolutnih prava i nasleđe, kojim će se ukinuti podnošenje poreskih prijava pri kupoprodaji ili nasleđivanju imovine, organizovana je nedavno u Klubu poslanika, prenosi sajz NALED.

Obuci je prisustvovalo više od 180 predstavnika lokalnih poreskih administracija koji će od 1. januara za obračunavanje poreza koristiti podatke koje u elektronski sistem unose javni beležnici, umesto poreskih prijava koje su prethodno podnosili građani i privreda. Novi sistem je uveden na osnovu izmena Zakona o porezima na imovinu a iniciran je kroz projekat „Uvođenje jedinstvenog šaltera za registrovanje nekretnina u Srbiji“, koji uz podršku Fonda dobre uprave Vlade Ujedinjenog Kraljevstva sprovode NALED i PwC Srbija.

Dugoročni cilj je i da se javna uprava preorijentiše sa upotrebe papirnih dokumenata na upotrebu elektronskih podataka koji se lako dalje mogu koristiti za aktivnosti poput izračunavanja poreza.

Slavica Savičić, državna sekretarka u Ministarstvu finansija ukazala je da je reforma realizovana uz  sinhronizovan rad više institucija, među kojima su Javnobeležnicka komora, Ministarstvo pravde, NALED, RGZ, Kancelarija za IT i e-upravu, sa ciljem da opštinama i gradovima omoguće da efikasno rade na prikupljanju poreza, a istovremeno budu na usluzi građanima

Predsednik Javnobeležničke komore Srbislav Cvejić zahvalio je partnerima na organizaciji obuke kao važnom uslovu za dobru primenu zakona. On je istakao da je izmenama zakona država pokazala dodatni izraz poverenja u  rad javnih beležnika, čijim uključivanjem u proces upisa imovine je pojednostavljeno angažovanje građana, ali i izbegnute duple prodaje nepokretnosti, smanjena mogućnost upisa na osnovu falsifikovanih isprava i druge potencijalne zloupotrebe.

Detalje novog Zakona o porezima na imovinu predstavili su Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u, Ljiljana Petrović, šef odseka za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija i Violeta Nićiforović, sekretar Sekretarijata za javne prihode Grada Beograda, nakon čega su predstavnici lokalnih poreskih administracija imali priliku da sagledaju sve komponente novog sistema kroz obuku koju je održala Mirjana Katić, zamenica direktora Instituta Mihajlo Pupin koji je radio na izradi softvera.