Popravka travnjaka

Ilustracija: travnjak, foto: pixabay
Ilustracija: travnjak, foto: pixabay

Prirodni travnjaci, livade i pašnjaci predstavljaju važan izvor stočne hrane. Prirodni travnjaci sačinjeni su od trava, leguminoza i drugih zeljastih biljaka kao i korova. Neplanski način iskorišćavanja, nepovoljni uslovi dovode do degradacije prirodnih travnjaka. Primena agrotehničkih mera daje značajne rezultate u povećanju prinosa i kvaliteta travnjaka.

Mere koje se primenjuju u tu svrhu podeljene su u dve grupe. Prva grupa su tehničke mere navodnjavanje, odvodnjavanje,uklanjanje drveća, šiblja panjeva, kamenja. Druga grupa mera je -površinska obrada, đubrenje, zaštita od korova, podsejavanje, plansko iskorišćavanje travnjaka.Ove mere sprovode se svake ili svake druge godine.Površinska obrada podrazumeva drljanje,freziranje,valjanje i tanjiranje.

Drljanje treba sprovoditi u proleće i nakon pojedinih otkosa.Cilj je razbijanje pokorice, rastresanje i uklanjanje biljnih ostataka kako bi se omogućio nesmetan razvoj postojećih biljaka i provetrio površinski sloj travnjaka.Drljanjem se uspešno suzbijaju ozimi korovi,pored toga postiže se i ravnjanje terena u slučaju pojave krtičnjaka i drugih neravnina. Freziranjem se takođe može postići rastresanje i provetravanje površinskog sloja kao i zatrpavanje bokora trava kojim se on štiti od ranih mrazeva, kao i letnjih suša.

Valjanje je mera koja se sprovodi rano u proleće ,sa njom se uspostavlja bolji kontakt korena sa zemljištem.Valjanje je neophodno obaviti i nakon presejavanja travnjaka.,ovu meru obavezno sprovesti na hortikulturnim travnjacima.

Đubrenje je mera koja daje dobre rezultate.  Đubrenje zemljišta treba raditi na osnovu urađene analize zemljišta koja tačno pokazuje koji elementi i u kojoj količini nedostaju. Đubrenje mineralnim đubrivima utiče se na prinos i na sastav travnjaka gde se stimuliše razvoj boljih vrsta a suzbija razvoj korova. Primenom ovih mera imamo zaštitu od korova, njihovim suzbijanjem utičemo na kvalitet krme podstičući razvoj korisnih vrsta.