Šta je uspešna proizvodnja u živinarstvu

Ilustracija: živina, foto: pixabay
Ilustracija: živina, foto: pixabay

U  Valjevu, je 6. februara održano predavanje veterinarske struke sa nazivom ,,Savremeni koncepti u ishrani živine.“ Predavanje je organizovalo Srpsko veterinarsko društvo,  u saradnji sa Katedrom za ishranu i botaniku, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

U Poljoprivrednoj školi sa domom učenika ,,Valjevo“ u Valjevu, Sekcija za ishranu i veterinarsku dijetetiku, Katedre za ishranu i botaniku, FVM Beograd,  održala je veoma uspešan stručni skup, koji je  drugi po redu od kada je formirana ova sekcija 2018.godine, a podsećanja radi, prvi skup održan je u februaru 2019, u Sremskoj Mitrovici.

Na temu ,,Savremeni koncepti u ishrani živine“ u prvom delu predavanja uz pozdravnu reč organizatora, doc.dr Stamen Radulović,  govorio je o enzimskom i mikrobiološkom razvoju digestivnog trakta brojlera,  kao uslovu za uspešnu proizvodnju u živinarstvu. Nakon toga, čuli smo i izvrsno izlaganje DVM Dejana Perića,  o korišćenju srednjelančanih masnih kiselina u ishrani brojlera, i pred kraj prvog dela skupa prof.dr Dejana Krnjajić sa Katedre za Mikrobiologiju FVM u Beogradu, prezentovao je načine upravljanja rizicima kod salmoneloze živine.

Ilustracija: Sa skupa u Valjevu, foto: I.D.
Ilustracija: Sa skupa u Valjevu, foto: I.D.

Posle koktel pauze stručni skup nastavila je prof. dr Radmila Marković, osvrnuvši se na deo dizajniranja namirnica animalnog porekla korišćenjm različitih količina i oblika selena u ishrani živine, i na kraju skupa skupa prof.dr Dragan Šefer,  šef Katedre za ishranu i botaniku, FVM u Beogradu, govorio je o nutritivnim strategijama u promeni masnokiselinskog profila hrane za brojlere u tovu,  u cilju proizvodnje funcionalnih namirnica animalnog porekla. Sastavni deo ove sekcije pri samom formiranju, a uz pozdravnu reč na kraju ovog skupa je i profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, prof. dr Cvijan Mekić, kao predstavnik uspešne dugogodišnje saradnje ova dva fakulteta, u sektoru ishrane domaćih životinja. Stručni skup podržan je od strane generalnog sponzora ,,Fish corp feed 2000“, čiji je predstavnik DVM Milan Radosavljević održao kratku prezentaciju ove firme.

Ilustracija: Ivana Damnjanović
Ilustracija: Ivana Damnjanović

Drugom  po redu Stručniom  skupu  Sekcije za ishranu i veterinarsku dijetetiku, prisustvovalo je oko  50  učesnika, veterinara, odgajivača živine sa područja Kolubarskog okruga i šire, i predstavnika raznih firmi proizvodnje stočne hrane. Puna svečana sala srednje poljoprivredne škole u Valjevu zasijala je zadovoljstvom,  kako predavača tako i učesnika koji su se na kraju skupa uključili u diskusiju svih tačaka skupa, i time zatvorili još jedan uspešan seminar.

Veliku zahvalnost ova sekcija izrazila je prema direktoru Poljoprivredne škole sa domom učenika ,,Valjevo“, Milanu Gajiću, na ustupanju svečane sale škole, kao znak podrške sekciji, a u cilju što boljeg razvoja i napretka kako veterinarske tako i poljoprivredne struke, i ujedno nastavak lepe saradnje škole sa Fakultetom veterinarske medicine u Beogradu.

 

Povezano

Iz ove kategorije