Kako protiv jabukinog cvetojeda

Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.
Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.

Štete od jabukinog cvetojeda su velike ako je vreme u doba cvetanja hladno.Tada on živi dugo i položi makismalan broj jaja. Štete koje prouzrokuje odrasli insekt, ekonomski nisu značajne, dok štete koje naprave larve mogu imati veće razmere.

Suzbijanje jabukinog cvetojeda mora se vršiti redovno i to na više načina. Mehaničkim putem možemo uništiti veliki broj insekata koji se nalaze na prezimljavanju ispod kore drveta. Skupljanje odraslih insekata je još uspešnije ako se na voćkama u toku jeseni nalaze lovni pojasevi za hvatanje gusenica jabukinog smotavca ili možemo postaviti lovne pojaseve samo za hvatanje jabukinog cvetojeda.  Dobro sprovedena i pravilno izvedena zimska prskanja koja se izvode radi zaštite od drugih štetočina, mogu u velikoj meri doprineti smanjenju broja jabukinog cvetojeda. Pa ipak, u mnogim slučajevima potrebno je izvoditi i direktno subzijanje. Ono se izvodi obično krajem marta i tada suzbijamo insekte za vreme njihove dopunske ishrane i sprečavamo ženke da polože jaja. Kako bismo sprečili štete koje prouzrokuje prisustvo ove štetočine u jasadima jabuke u fenofazi zelenih buketića izvršiti insekticidni tretman i na taj način sprečiti štete koje može da napravi.