Kako protiv breskvinog smotavca

Ilustracija: breskva sa imanja Svetlane Stojković, foto: S.K.
Ilustracija: breskva sa imanja Svetlane Stojković, foto: S.K.

Breskvin smotavac (Cydia molesta) je jedan od najznačajnih štetnih insekata breskve i nektarine. Breskva je glavni domaćin, ali oštećuje i kajsiju, krušku, dunju, jabuku i šljivu.

Breskvin smotavac je poreklom iz Istočne Azije odakle se proširio po celom svetu. Prezimljava u stadijumu larve u svilenom kokonu skrivenom u pukotini kore stabla ili grana ili u biljnim delovima na površini zemljišta. Prelazak iz larve u lutku se dešava u rano proleće (u zavisnosti od temperature). Ukoliko su povoljni vremenski uslovi ženka polaže 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. Period inkubacije traje između 7 i 14 dana u zavisnosti od temperature. Nakon toga larve ulaze u vrh letorasta i prave vertikalne hodnike.

Usled napada vrh letorasta se suši i na mestu ubušenja larve javlja se smolotočina. Nakon završenog razvoja larva prelazi u lutku i nakon 7-15 dana izleću leptiri II generacije. Za formiranje jedne generacije potrebno je oko mesec dana u zavisnosti od vremenskih uslova. Ova štetočina ima 4-6 generacija godišnje. Optimalne temperature za razvoj su 20-30 stepeni, a relativna vlažnost vazduha oko 70-80%. Obzirom da je let veoma razvučen u toku godine može doći do preklapanja generacija.

Druga generacija se javlja početkom jula. Oštećenja se vide na grančicama i plodovima u vidu smolotočine i izlučevine insekata. Treća generacija se javlja u avgustu i nanosi najveću štetu, jer se ubušuje u plod u vreme berbe. Larve su ubušuju u plodove, hrane se tkivom i sišu sokove. Jedna larva može da ošteti i do 4 ploda. Plodovi su lošeg kvaliteta i gubici u prinosu mogu biti i do 50 %. Breskvin smotavac se prati pomoću feromonske klopke. Tretmani zavise od praćenja leta insekata i usmereni su na suzbijanje larvi. Prvo tretiranje se vrši sredinom ili krajem maja, a broj ostalih tretmana zavisi od dužine delovanja insekticida, koji se koriste i u vreme sazrevanja plodova.

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »