Korist koju proizvođači suncokreta imaju od pčela

Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačevič, Domaćinska kuća
Ilustracija: suncokret, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Suncokret je naša najvažnija uljana kultura i jedna od najvažnijih medonosnih biljaka. U Vojvodini je  najznačajnija pčelinja paša. Pčelari imaju veliku korist od njega, jer se seje na velikoj površini i spada u malobrojne biljke koje u našim uslovima daju glavnu pašu.  Međutim, i proizvođači suncokreta imaju veliku korist od pčela. Zbog toga je važno da i jedni i drugi budu upoznati  sa   osnovnim svojstvima suncokreta kao medonosne biljke.

Korist koju proizvođači suncokreta imaju od pčela

  • Pčele povećavaju prinos merkantilnog suncokreta za 10-50%. Najveće povećanje prinosa je u godini nepovoljnoj za oplodnju, a najmanje u godini povoljnoj za oplodnju. Najčešće povećanje prinosa iznosi 20-30%. Zbog toga bi poljoprivrednici trebali da primenjuju takvu zaštitu suncokreta koja neće štetiti pčelama. To se u prvom redu odnosi na tretiranje semena insekticidima, ali i na zaštitu suncokreta u vegetaciji. Čak i neki fungicidi mogu biti štetni za pčele. Mnogi poljoprivrednici i dalje seme tretiraju zabranjenim insekticidima što nanosi veliku štetu pčelama, a samim tim i proizvodnji suncokreta.
  • Prinos semenskog suncokreta se u prisustvu pčela povećava mnogo više od prinosa merkantilnog, jer je linija majke muško sterilna pa nije atraktivna za insekte. Kada nema pčela, prinos semenskog suncokreta iznosi samo 7% od prinosa sa pčelama. Zbog toga proizvođači semenskog suncokreta često plaćaju pčelare da donesu svoje košnice na parcele sa semenskim usevom.
  • Broj košnica koji obezbeđuje najbolju oplodnju suncokreta, zavisno od uslova, iznosi 1-4 po hektaru. Najčešće je dovoljno da se postave 2 košnice po hektaru. Optimalno je da košnice stoje na sredini parcele. Raspored košnica treba da je takav da pčele ne lete dalje od 500 m.
  • Kada pčele opraše suncokret, prečnik glave je veći i kvalitet semena je bolji.
  • Značaj pčela za proizvodnju suncokreta je veliki zbog toga što je suncokret stranooplodna biljka što znači da polen sa jedne glave treba da dospe na drugu da bi oplodnja bila uspešna. Vetar u oplodnji suncokreta učestvuje do 4%, jer je polen težak pa ga ne može nositi. Zbog toga insekti imaju najveći značaj u njegovoj oplodnji. Od insekata su medonosne pčele najvažnije. Mnogo manju ulogu od domaćih pčela imaju bumbari, muve lebdilice,leptiri i divlje pčele..

Povezano

Iz ove kategorije