Koristite ove preparate za štetočine na kupusu

Ilustracija: kupus, foto: Domačinska kuća

U proizvodnji kupusa, kupusov moljac je veoma značajna štetočina. Imago je leptir sivo smeđe boje prednjih krila, sa valovitom žutom šarom na zadnjoj ivici. Zadnja krila su pepeljasto siva. Ženka kupusovog moljca polaže jaja beličasto žućkaste boje na naličje listova. Jaja mogu biti položena pojedinačno ili u manjim grupama (2 – 4), pretežno uz glavne lisne nerve. Iz položenih jaja pile se larve, koje nakon završenog razvoja prelaze u stadijum lutke. U našim proizvodnim uslovima ova štetočina razvija sedam do osam generacija tokom godine.

Štete pričinjavaju larve. Hrane se listovima kupusa, a u kasnijim fazama ubušuju se u glavicu. Na listovima kupusa uočavaju se otvori, “ prozorčići”. Pri jačem napadu može ostati samo glavni lisni nerv. Lutke se mogu uočiti na naličju listova u belom mrežastom kokonu. U usevima kupusa prisutne su larve ove štetočine. U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije kupusovog moljca.

Takođe, pregledom useva kupusa registruje se i prisustvo odraslih jedinki buvača, koje izgrizaju listove kupusa i prave rupice na njima. Za kratko vreme mogu naneti značajne štete na mladim biljkama. Buvači su sitni tvrdokrilci. Odgovara im toplo, sunačano vreme. Tokom godine ova štetočina razvija jednu generaciju.

Obilaskom i pregledom useva kupusa, treba utvrditi prisustvo ovih štetočina. Za njihovo suzbijanje može se primeniti neki od sledećih insekticida:

Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha – karenca 7 dana

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha – karenca 7 dana

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha – karenca 28 dana

Pri primeni hemijskih preparata treba voditi računa o fazi razvoja biljke, karenci preparata, maksimalno dozvoljenom broju primene jednog preparata tokom vegetacije. Takođe, treba voditi računa o vremenskim uslovima u vreme izvođenja tretmana. Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane treba sprovoditi u večernjim satima.