Kako gajiti a i zaštititi peršun

Ilustracija: persun, foto: PSSS Vrbas
Ilustracija: persun, foto: PSSS Vrbas

Peršun je dvogodišnja zeljasta biljka.  Za proizvodnju peršuna pogodna su srednje laka strukturna  i rastresita zemljišta. Ne podnosi kisela i zabarena zemljišta.Na istoj površine seje se posle 4 godine Ne podnosi direktno đubrenje stajnjakom, već se gaji u drugoj godini posle primene.

Đubrenje mineralnim đubrivima je najbolje uraditi posle laboratorijske analize zemljišta. Prema iskustvu proizvođača potrebne količine mineralnog đubriva se kreću u rasponu od 80-120 kg/ha azota, 80-100 kg/ha fosfora i oko 100-140 kg/ha kalijuma. Kako se peršun lišćar kosi 3-4 puta potrebno je posle svake kosidbe uraditi prihranu sa 30-50 kg/ha azotnih đubriva.

Od agrotehničkih mera potrebno je duboko oranje , 25 – 30 cm, i kvalitetna predsetvena priprema pošto je seme peršuna izuzetno sitno. Dobra predsetvena priprema je uslov za brzo i ujednačeno nicanje. Seje se krajem marta ili početkom aprila. Može se sejati i u jesen. Seje se žitnom sejačicom na dubini od 2 cm. Količina semena zavisi od klijavosti načina setve i kreće se do 25 kg/ha. Seme niče već na temperaturi od 2 C° posle 15-20 dana. Optimalna temperatura za razvoj peršuna je od 15 – 20 C°. U proizvodnji na većim površinama zalivanje je obavezna agrotehnička mera posle svakog košenja. Peršun lišćar se kosi 3 -4 puta godišnje. Prinosi po ha za svako košenje su od 10 -12 t sveže lisne mase.

Jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji peršuna lišćara je zaštita od korova i bolesti. Zaštita od korova počinje još pre nicanja useva tretmanom sa 2 l/ha herbicidom na bazi flurohloridona ( Racer) u dozi od 2l/ha. Ukoliko nema kiše obavezno zaliti da bi herbicid što bolje delovao. Pred samo nicanje ( oko 2% izniklih biljaka peršuna) uraditi tretman sa totalnim herbicidom na bazi glifosata u dozi od 2-3 l/ha. U fazi od 1 pravog lista uraditi tretman sa herbicidima Lentagran (a.m.piridat ) u dozi od 25 kg/ha + Challenge 600 ( a.m. aklonifen) u dozi od 0,25 l/ha. Isti tretman ponoviti za 7-8 dana kada je peršun u fazi maksimalno do 4 lista sa dozama od 0,5 kg/ha + 0,5 l/ha. Tretman za suzbijanje divljeg sirka raditi kada je sirak u porastu do 10-15 cm visine nikako kasnije. Tretman sirka uraditi sa herbicidima na bazi a.m. kletodima. Razlog za što raniji tretman divljeg sirka je da biljke potpuno propadnu pre kosidbe kako nebi uticale na kvalitet suvog lista, usled crvene boje sirka koji propada boja suvog usitnjenog lista peršuna nije zelena već braon, što ovaj proizvod nesme da ima. Svi tretmani se moraju uraditi u pravo vreme da bi se ispoštovale karence i da nema ostataka pesticida u suvom listu peršuna.

Pored korova peršun lišćar se mora sačuvati i od bolesti , kako kvalitet lisne mase nebi   bio ugrožen. Najčešće bolessti su pepelnica, plamenjača i razne pegavosti lista. Za suzbijanje bolesti se koriste fungicidi Teatar plus ( a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi od 0,8 l/ha ili Signum ( a.m. boskalid + pirakostrobin) u dozi od 1 kg/ha. Tretmani se izvode za svaki otkos , a fungicidi se koriste naizmenično jedan pa drugi.

Posle svakog košenja parcele se očiste , parcela se potkosi, a ostaci se iznose sa parcele. Posle toga se uradi tretman fungicidima na bazi bakra u dozi od 2 kg /ha.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Berba i čuvanje kukuruza

Posto vremenski uslovi dozvoljavaju u narednom periodu na području Pčinjskog okruga, predstoji berba ranih i

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca