Ambalaža za voće

ustracija: Breskve u ambalaži
ustracija: Breskve u ambalaži

Za adekvatan plasman roda voćaka neophodno je odgovarajuće pakovanje do krajnjih korisnika. Ambalaža omogućava da se očuva kvalitet voća uz isticanje njegove prirodne lepote kako bi se na tržištu ostvarila što bolja cena. Ona se upotrebljava za pakovanje i transport voća do skladišta ili tržišta, i da se u njoj po potrebi čuva ili prodaje u maloprodaji.

U osnovi ambalažu selektujemo na ambalažu za berbu i posude za pakovanje voća za maloprodaju. Kvalitet i atraktivnost ovih pakovanja su od izuzetnog značaja za očuvanje i realizaciju plodova. U našem voćarstvu ne poklanja se dovoljno pažnje ambalaži, dok u zemljama znatno viših standarda i naprednije voćarske tehnologije kriterijumi kod pakovanja plodova su opravdano visoki.
Ambalaža za plodove voća trebalo bi da je od lakog materijala i da je dovoljno čvrsta. Iznutra treba da je glatka, da ne bi oštećivala plodove, da je bez mirisa, da je čista i dovoljno prozračna. Od savremenije ambalaže očekuje se da bude i rasklopiva, kako bi što manje zauzimala skladišnog i transportnog prostora. Zato, u poslednje vreme, prioritet imaju proizvodi od celuloze ( kao što su kartoni, valoviti kartoni, lepenka i drvo).

U voćarskoj privredi za izradu ambalaže koriste se različiti materijali: drvo, karton, plastične mase, tekstil i dr. Pored toga, koristi se i pomoćni material, koji bi trebalo da doprinese boljem izgledu, ali i transportu plodova ( na primer plastični ulošci, papirne salvete, seckani papir, razne trake od celofana i dr.). Međutim, danas u Srbiji, za pravljenje ambalaže još uvek se najviše koristi drvo, dok u svetu se sve više koristi kartonska ambalaža. Od drveta su najrazličitije forme za prevoz plodova, kao što su: boks-palete, letvarice – jabučari, razne plitke letvarice, dvostruke plitke letvarice, korpice od furniranih traka, korpice od pletenog pruća i slično. Ambalaža treba da je od lakog drveta, kako bi se smanjili troškovi transporta i olakšalo manipulisanje.

Kartonska ambalaža, u poslednje vreme, sve se više upotrebljava u međunarodnom prometu voća. Prednost joj je u tome što je atraktivna, laka, pogodna za transport u rasklopljenom stanju , a na njoj se mogu lako štampati i atraktivni znaci, reklame i obeležja prodavaca.

Od plastičnih masa i dalje prioritet imaju: boks palete, plastični jabučari, otvorene plitke nosiljke – holandezi, gajbe i palete za grožđe i dr. Za sitno voće, sitne, jagodaste plodove koriste se male, najčešće plastične posude. Pored toga, koriste se i mrežaste vreće i vrećice od plastičnih vlakana.
Za pakovanje pojedinačnih plodova ( limuni, pomorandže, jabuke, kruške itd.) koriste se termoskupljajuće folije.

Od tekstilne ambalaže najčešće se koriste vreće ( za jezgrasto voće u ljusci), vrećice za jabuku druge klase i sl. Ova ambalaža ima dobru prozračnost, što je posebno važno za jezgrasto voće. Ne preporučuju se veća pakovanja od 20 do 25 kg sa ovom ambalažom, pogotovo za jabuku, jer su u njoj plodovi nedovoljno zaštićeni.

 

Povezano

Iz ove kategorije