NABAVKA I ČUVANJE SADNICA

Ilustracija: Sadnice, foto: Radoslav Cvetković
Ilustracija: Sadnice, foto: Radoslav Cvetković

Jedan od osnovnih uslova za uspešnu proizvodnju je nabavka kvalitetnog sadnog materijala. Osobine sadnice imaju značajan uticaj na njihov prijem prilikom sađenja, kao i na kasniji porast voćaka, prinos i kvalitet plodova.

Poželjno je da se nabavka sadnica unapred dogovori sa rasadnikom pri čemu treba da se utvrde sorte, podloge I kvalitet sadnica. Preporučeno je da se ugovaranje obavi godinu dana pre sađenja u vreme kalemljenja podloga.

Takvo ugovaranje omogućuje da se dobije odgovarajući sortiment i kvalitet sadnica. Od proizvođača može da se zahteva određena visina kalemljenja podloge ili posrednika, kao i ostvarivanje prevremenih grančica, koje kasnije mogu da se iskoriste za brže formiranje krune.

Pri izboru sadnica posebna pažnja treba da se obrati na identitet sorte i podloge, razvijenost korena i stabla, zdravstveno stanje i odsutnost mehaničkog oštećenja. Za podizanje zasada treba koristiti jednogodišnje sadnice prve klase sa dobro razvijenim korenovim sistemom, zrelim (zdrvenjenim) nadzemnim delom, koje imaju dobro sraslo spojno mesto, koje su prave i bez mehaničkih oštećenja od oruđa, glodara, divljači i grada. Poželjno je da sadnice imaju 3 – 5 skeletnih žila, dužine preko 30 cm, kao i veliki broj sitnih žilica. Posebno je važno da sadnice nisu zaražene virusima. Ako se radi o nabavci veće količine sadnica, poželjno je da kupac u toku vegetacije jednom do dva puta obiđe rasadnik i uveri se u zdravstveno stanje i porast sadnica.

Posle vađenja sadnice ne smeju da budu izložene niskim temperaturama, vetru i suncu. Zbog toga je najbolje da se odmah spakuju, transportuju i sade na stalno mesto. To je retko moguće, pa se sadnice obično trape kako bi se sačuvale od nepovoljnih uslova do momenta sadnje. Utrapljene sadnice treba zaštiti od miševa i divljači. Posle obavljanja trapljenja treba vidljivo obeležiti sorte da ne bi došlo do njihovog mešanja prilikom sađenja.

Povezano