ZAŠTITA SALATE U PLASTENICIMA

Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

U većini plastenika u toku je proizvodnja salate. Zaštitu zelene salate od bolesti i štetočina treba obaviti odmah posle rasađivanja.Tek iznikle biljke su vrlo osetljive na bolesti.U proizvodnji rasada može doći do slabog nicanja ili poleganja mladih biljaka. Najčešćiuzrok tome su zemljišni paraziti Phytium spp. i Rhizoctonia spp. koji izazivaju poleganje rasada. Potrebno je prilagoditi temperaturne uslove, suvišnu vlagu, povećati svetlost i provetravanje prostorije ( tople leje) tokom sunčanih dana,gde se nalaze kontejneri sa mladim biljkama salate. Ukoliko je sadnja u tresetu dezinfekcija se ne mora obavljati.Međutim,ako je sadnja obavljena u zemljištu poželjno je uraditi tretiranje preparatom Previcure 607-SL  ili Previcure Energy zalivanjem mladih biljaka sa 0,3% rastvorom (30 ml rastvora u 10 l vode) ukoliko se nije izvršila dezinfekcija zemljišta pre setve odnosno sadnje. Kada se salata bude rasađivala na stalno mesto u plasteniku,ukoliko se koristi stara crna folija obavezno je dezinfikovati. Nakon rasađivanja takođe treba primeniti preparat Previcure 607-SL  ili Previcure energy u koncentraciji 0,3 % zalivanjem rasađenih biljaka.

Treba naglasiti da je salata jako osetljiva na pojedine bolesti(plamenjača salate,siva i bela trulež salate), a neretko je napadaju biljne vaši,grinje,tripsi i puževi golaći.

Hemijsku zaštitu treba usmeriti na preventivna tretmane protiv navedenih prouzrokovača bolesti i štetnih insekata. Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti  Mankogal-80 ,  Aliette 80-WP,Folio Gold 537,5 SC,Quadris. Protiv sive i bele truleži koriste se Ronilan-FL, Switch 62,5 WG,Signum. Za zaštitu od štetnih insekata, lisnih vaši, tripsa, grinja, može se upotrebiti Actara 25-WG, Karate Zeon i dr.

Kod korišćenja hemijskih preparata treba voditi računa o karenci preparata, jer salata ima veoma kratku vegetaciju.

Povezano

Iz ove kategorije